Duyurular
 
 
     

Merkezin Amacı

Merkezin amaçları şunlardır:
a) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak; bunların belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlamak,

b) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili kitap, gazete, dergi, broşür, afiş gibi her türlü yayın ve ses ile görüntü kayıtlarının yer aldığı bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak,

c) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası bilgi şöleni, kongre, konferans, panel gibi etkinliklere destek olmak ve katılmak,

ç) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak belgesel, CD, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yayımlayan ve bu alan üzerinde çalışan bilim adamlarımızı ve araştırmacılarımızı desteklemek; onların bilgi ve tecrübelerini kalıcı eserler haline getirmek,

d) Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çalışmalarda bulunan Türkiye ve Türkiye dışındaki enstitü, merkez, kişi ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak; Mehmet Akif Ersoyla ilgili hazırlanacak yazılı ve görsel basın-yayın programlarına bilimsel destek sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışında Mehmet Akif Ersoy ile ilgili önem arz eden merkezlere kuruluş amacına uygun kısa süreli araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek,

f) Mehmet Akif Ersoy hakkında halkı bilgilendirmek.